VÅR VÄRDEGRUND,

          VÅR VÄRDEGRUND,

  

Kvalitet
Alla våra fordon som vi säljer är testade av Besikta och verkstad. Samtliga fordon har en varudeklaration på vindrutan som är lätt för våra kunder att läsa. Innan leverans servas fordonen igen för att säkerställa att allt skall fungera som förväntat. 


Service
Vi vet att våra kunder värdesätter att vi är raka och ärliga under hela affären, från visning av ett fordon som passar den enskilda kunden till att vi har levererat fordonet till kunden. Om det uppstår problem efter leverans, skall kunden känna sig lika välkommen, som vid sitt första besök på vår anläggning. 

Glädje
Det skall vara glädjefyllt att besöka oss på NovaCamp, både innan och efter att vi har sålt och levererat ett fordon till Er, våra kunder. Tillsammans skall denna affär vara Ert bästa och mest glädjande beslut som ni har tagit, där vi har guidat er igenom processen. 

Vad betyder värdegrund?
De värderingar (etiska normer, livsåskådningar och dylikt) som skall ligga till grund för verksamheten inom en organisation, ett företag etcetera (ursprungligen inom skolan). Ur Ordboken
Design by NN - Copyright 2018 © Novacamp